Entradas

EVOLUCIÓ DE LA VIDA PAGESA: DELS GRANS CANVIS A LA MORT DEL MÓN RURAL TRADICIONAL. Bartomeu Pastor Sureda